fbpx

Aktuelle oppdrag

Glad du fant veien hit og er nysgjerrig på våre oppdrag!

Vi er stolte av å kunne dele at vi har vunnet et nasjonalt anbud i Norge! Vi i Viva Bemanning vil få eksklusiv tilgang på flere oppdrag i Norge. For deg som er autorisert sykepleier vil det være større behov for bemanningsoppdrag i Nord-Norge og for deg som er spesialistsykepleier vil det være behov i store deler av Norge.

Da vi fortløpende mottar nye oppdrag samtidig som andre blir tiltrådt, oppdaterer vi listen minst en gang daglig for å være så oppdatert som mulig. Finner du ikke det du leter etter? Ta kontakt med din konsulentsjef så du blir oppdatert på oppdrag som kan være av interesse for deg!

MELD DIN INTERESSE:

VI HØRER FRA OSS INNEN 24 TIMER    .

    function getDomainAndPage() { // Get the current URL var currentUrl = window.location.href; // Split the URL to extract the domain and page var urlParts = currentUrl.split("/"); var domain = urlParts[2]; // Get the domain var page = urlParts[urlParts.length - 1]; // Get the last part as page // Return domain and page as an object return { domain: domain, page: page }; } // Function to push domain/page information to Google Tag Manager function pushDataToGTM() { // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Push domain and page information to dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'domainPageInfo', 'domain': domainAndPage.domain, 'page': domainAndPage.page }); } // Call the function to push data to Google Tag Manager pushDataToGTM(); // Function to modify Contact Form 7 submission function modifyCF7Submission() { // Capture the form submission event document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { // Get the form element var form = event.detail.target; // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Create a hidden input field for domain var domainInput = document.createElement('input'); domainInput.setAttribute('type', 'hidden'); domainInput.setAttribute('name', '_domain'); domainInput.setAttribute('value', domainAndPage.domain); // Create a hidden input field for page var pageInput = document.createElement('input'); pageInput.setAttribute('type', 'hidden'); pageInput.setAttribute('name', '_page'); pageInput.setAttribute('value', domainAndPage.page); // Append the hidden input fields to the form form.appendChild(domainInput); form.appendChild(pageInput); }, false); } // Call the function to modify CF7 submission modifyCF7Submission(); // Execute this function when the Contact Form 7 is submitted document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { var formData = getDomainAndPage(); // Push the domain and page information to the dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'cf7Submission', 'domain': formData.domain, 'page': formData.page }); }, false);