fbpx

FAQ​

vanlige spørsmål & svar

Vi har i dag oppdrag for leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer. Vår praksis er at helsepersonell må ha to års erfaring i sitt yrke for å jobbe som vikar og ta oppdrag. Erfaring regnes fra man har fått autorisasjon i det yrke hvor det utstedes autorisasjon, eller fra gjennomført og godkjent opplæring. Det finnes muligheter for oppdrag for deg som har mindre enn to års erfaring, men dette er basert på virksomhetens behov og regulert i avtaler med private helsetilbydere/kommuner/fylker.

Uansett erfaringsnivå er du velkommen til å kontakte oss i Viva Bemanning så vil vi se på mulighetene for deg basert på din utdannelse og erfaring!

Dersom du har sendt inn en interessemelding eller kontaktet oss via e-post, vil en av våre ansatte komme tilbake til deg innen 24 timer. Hvis du har kontaktet en av våre konsulentsjefer direkte, er målet også der å komme tilbake til deg innen 24 timer. Ved sykdom, ferie eller permisjon vil motta et automatisk svar på e-post fra den aktuelle konsulentsjefen som vil henvise deg til en midlertidig kontaktperson eller til vårt sentralbord.

Du er alltid velkommen til å ringe sentralbordet vårt i tilfeller der tilbakemelding har blitt forsinket, og for hastesaker utenom kontortid er du velkommen til å kontakte oss på vårt nødnummer!

Gjennom våre avtaler med kommuner, fylker og private helseaktører har vi både korte og lange oppdrag i hele Sverige og Norge. Vi tilbyr også digitale oppdrag der du jobber på et sted du ønsker, når det passer deg. Kontakt oss så forteller vi deg mer!
Når du jobber et annet sted, kan vi dekke både overnatting og reisekostnader eller komme med forslag til overnatting og reisealternativer.

Som vikar hos oss i Sverige er du forsikret via AFA. Forsikringen gjelder ikke bare i arbeidstiden, du er også forsikret på reise til og fra jobb. Jobber du i Norge har du KLP, en yrkesskadeforsikring som gjelder til og fra jobb, men også i arbeidstiden.

Du bestemmer selv hvor mye du vil jobbe! Vi baserer alltid bemanningen vår på virksomhetens behov og vikarens ønsker. Du trenger aldri å takke ja til et lenger fulltidsoppdrag om du ikke ønsker det. Virksomhetene prioriterer ofte vikarer som kan jobbe i lengre perioder, men det er også vanlig med korte vakter og oppdrag. Kontakt oss, så kan vi sammen gå gjennom det som passer deg best!
Arbeidsmengden varierer fra oppdrag til oppdrag. I primærhelsetjenesten er det ofte litt flere pasientbesøk enn ved en vanlig ansettelse. I døgnbehandling og psykiatri kan det også variere, men det er vanlig med litt flere pasientbesøk enn i en vanlig ansettelse. Nøyaktig arbeidsmengde formidles til oss i forbindelse med samtaler/forespørsler fra virksomheten. Ta kontakt med oss, så forteller vi mer!
Vi tilbyr markedsbasert og konkurransedyktig lønn/godtgjørelse som er tilpasset din utdanning, arbeidserfaring og kompetanse innenfor rammen av hvert oppdrag. Noen andre aspekter som påvirker ditt lønns-/godtgjørelsesnivå er: oppdragets art, vanskelighetsgrad, arbeidsmengde og oppdragets varighet. Det kan også være variasjon i lønns-/godtgjørelsesnivået ut fra oppdragets geografiske tilhørighet da våre avtaler med private helsetilbydere, kommuner og fylker ser forskjellige ut.

Feriepenger er på 12 % og inngår i lønnen som du og din konsulentsjef har fastsatt og betales samtidig med siste lønning når oppdraget er ferdig. Feriepenger er ikke inkludert i de tilfeller du mottar godtgjørelsen på faktura. 

Å kunne ulike journalsystemet er en fordel, men ikke et must. Virksomhetene gjør sin vurdering på flere grunnlag, bl.a. erfaring, kontinuitet, kunnskap om virksomhetens systemer m.m. I tilfeller der du ikke kjenner journalsystemet arrangerer vi opplæringsdager på arbeidsplassen. I noen tilfeller stilles det krav til erfaring med virksomhetens ulike systemer. Dette er uvanlig, men kan forekomme under f.eks. enkelte ferieuker hvor fast personale ikke har mulighet til å lære om ulike systemer.
Så lenge arbeidsavtalen din ikke forbyr en annen deltidsjobb skriftlig, kan du jobbe som vikar hos oss. Det kan imidlertid være karenstid som regulerer hvor du kan jobbe. For å sikre at du ikke jobber for mye i henhold til AML, ønsker vi at du sender inn arbeidsplan fra din andre arbeidsplass så vi kan tilpasse deretter. 
Vi tilbyr en fleksibel ordning hvor pensjon (OTP) kan inngå dersom du ønsker det. Pensjonen i Norge er på 2%. Pensjonen er i Sverige er 4,5 % fra første krone, men vil du heller ha høyere lønn i stedet for pensjon, formidler du dette til din konsulentsjef. 
Vi er klar over at våre vikarers ønsker og behov varierer og har valgt å ha en fleksibel ordning med tarifflignende løsninger. Det betyr blant annet at du er forsikret i arbeidstiden, til og fra jobb, samt at du får tilbud om pensjon. Det at vi ikke har sluttet oss til tariffavtale er ikke for å tilby deg dårligere betingelser, men for å tilby tilsvarende vilkår på en fleksibel måte som kan tilpasses hvert enkelt individ etter hva de ønsker.
Det hender at kommuner, fylker eller spesifikke omsorgsleverandører snakker om bemanningsstopp. Dette med bakgrunn i at de ønsker å øke antall ansatte og redusere vikarer. Hvorvidt bemanningsstopp er gjennomførbart, baserer seg på om personen er villige til å ta ansettelse med de vilkårene som tilbys. Vår erfaring er at det er svært vanskelig å lykkes med å komme gjennom et langvarig bemanningsstopp. Føler du deg bekymret for et bemanningsstopp eller vil du vite mer? Kontakt oss så forteller vi deg mer!

Oppdrag vi har blir fort tiltrådt. Noen ganger presenteres også flere dyktige kandidater for virksomheten samtidig, da de er ute etter forsterkninger. De gjør da en vurdering basert på bl.a. erfaring, kontinuitet, kunnskap om systemer m.m. Din konsulentsjef vil kontakte deg så snart det dukker opp et oppdrag som samsvarer med dine ønsker!

Denne problemstillingen er regulert i hver enkelt avtale, men det vanligste er en karenstid på 6 måneder fra siste arbeidsdag. I noen tilfeller er fristen lengre, opptil 12 måneder. I tilfeller hvor du er omfattet av suspensjonsreglene kan du ikke jobbe samme sted der du har eller nylig har hatt ansettelse. Permisjonen omfatter ikke oppdrag for annen arbeidsgiver på samme sted, d.v.s. har du jobbet i fylket har du fortsatt muligheten til å jobbe i kommunen eller omvendt. Er du derimot ansatt i en privat virksomhet, er du ikke omfattet av kvalifikasjonsreglene.

For å kunne utbetale lønn/godtgjørelse må du rapportere utført arbeidstid så raskt som mulig etter hver avsluttet arbeidsuke. Du sender en utfylt og sertifisert tidsrapport til ekonomi@vivabemanning.se. I de fleste tilfeller bruker man Viva Bemannings egen tidsrapport, men noen omsorgsleverandører har egne maler eller systemer de heller ønsker å benytte. Nøyaktig hva som gjelder for deg kommuniseres via din konsulentsjef før hvert oppdrag.

function getDomainAndPage() { // Get the current URL var currentUrl = window.location.href; // Split the URL to extract the domain and page var urlParts = currentUrl.split("/"); var domain = urlParts[2]; // Get the domain var page = urlParts[urlParts.length - 1]; // Get the last part as page // Return domain and page as an object return { domain: domain, page: page }; } // Function to push domain/page information to Google Tag Manager function pushDataToGTM() { // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Push domain and page information to dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'domainPageInfo', 'domain': domainAndPage.domain, 'page': domainAndPage.page }); } // Call the function to push data to Google Tag Manager pushDataToGTM(); // Function to modify Contact Form 7 submission function modifyCF7Submission() { // Capture the form submission event document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { // Get the form element var form = event.detail.target; // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Create a hidden input field for domain var domainInput = document.createElement('input'); domainInput.setAttribute('type', 'hidden'); domainInput.setAttribute('name', '_domain'); domainInput.setAttribute('value', domainAndPage.domain); // Create a hidden input field for page var pageInput = document.createElement('input'); pageInput.setAttribute('type', 'hidden'); pageInput.setAttribute('name', '_page'); pageInput.setAttribute('value', domainAndPage.page); // Append the hidden input fields to the form form.appendChild(domainInput); form.appendChild(pageInput); }, false); } // Call the function to modify CF7 submission modifyCF7Submission(); // Execute this function when the Contact Form 7 is submitted document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { var formData = getDomainAndPage(); // Push the domain and page information to the dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'cf7Submission', 'domain': formData.domain, 'page': formData.page }); }, false);