fbpx

.

Visjon

Vår visjon er tydelig og er vår ledsager i alt vi gjør: Vi ønsker å hjelpe mennesker med å hjelpe andre mennesker. Vi streber hele tiden etter å sette rett person til rett oppdrag, slik at den enkelte kan bidra mest mulig i sine omgivelser. Innenfor helse og omsorg finnes de mest trengende i samfunnet, og alle fortjener å få den hjelpen de trenger – det skal vi være med på og bidra til!

Misjon

Bemanningsmangelen i helsevesenet har lenge vært et faktum og fører til at mange fortsatt ikke får den hjelpen de trenger og fortjener. Ved å forsyne markedet med kvalitetssikrede vikarer som brenner for å hjelpe andre, er det vårt håp at det skal føre til et bedre liv for våre medmennesker. Vi vil gjerne at du er med på vår reise mot en nullvisjon innenfor ubemannede oppdrag i Sverige og Norge for å bidra til en bedre verden. Jo flere vi blir, jo flere kan vi hjelpe og du har en sentral rolle i det hele. Hver innsats teller, og du er bare ett skritt unna å bli med på turen.

.

function getDomainAndPage() { // Get the current URL var currentUrl = window.location.href; // Split the URL to extract the domain and page var urlParts = currentUrl.split("/"); var domain = urlParts[2]; // Get the domain var page = urlParts[urlParts.length - 1]; // Get the last part as page // Return domain and page as an object return { domain: domain, page: page }; } // Function to push domain/page information to Google Tag Manager function pushDataToGTM() { // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Push domain and page information to dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'domainPageInfo', 'domain': domainAndPage.domain, 'page': domainAndPage.page }); } // Call the function to push data to Google Tag Manager pushDataToGTM(); // Function to modify Contact Form 7 submission function modifyCF7Submission() { // Capture the form submission event document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { // Get the form element var form = event.detail.target; // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Create a hidden input field for domain var domainInput = document.createElement('input'); domainInput.setAttribute('type', 'hidden'); domainInput.setAttribute('name', '_domain'); domainInput.setAttribute('value', domainAndPage.domain); // Create a hidden input field for page var pageInput = document.createElement('input'); pageInput.setAttribute('type', 'hidden'); pageInput.setAttribute('name', '_page'); pageInput.setAttribute('value', domainAndPage.page); // Append the hidden input fields to the form form.appendChild(domainInput); form.appendChild(pageInput); }, false); } // Call the function to modify CF7 submission modifyCF7Submission(); // Execute this function when the Contact Form 7 is submitted document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { var formData = getDomainAndPage(); // Push the domain and page information to the dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'cf7Submission', 'domain': formData.domain, 'page': formData.page }); }, false);