fbpx

Helsefagarbeider

Våre oppdrag for helsefagarbeidere kan se ulike ut avhengig av virksomhetenes behov. Ettersom vi har avtaler i flere kommuner, kan oppdrag være innenfor blant annet eldreomsorg, akutthjelp og mye mer. Dette gir oss en mulighet til å skreddersy et oppdrag etter når, hvor og hvordan du ønsker å jobbe, med utgangspunkt i virksomhetens behov. Som vikar skal du støtte og avlaste arbeid med midlertidig eller langvarig behov for personale med vanlige oppgaver som helsefagarbeider. Arbeidstiden varierer fra oppdrag til oppdrag og kan være både dag, kveld, natt og helg.

Har du spørsmål om våre oppdrag som helsefagarbeider? Ta kontakt med oss og snakk med en av våre konsulentsjefer som er spesialisert på feltet.

MELD DIN INTERESSE:

VI HØRER FRA OSS INNEN 24 TIMER    .

    function getDomainAndPage() { // Get the current URL var currentUrl = window.location.href; // Split the URL to extract the domain and page var urlParts = currentUrl.split("/"); var domain = urlParts[2]; // Get the domain var page = urlParts[urlParts.length - 1]; // Get the last part as page // Return domain and page as an object return { domain: domain, page: page }; } // Function to push domain/page information to Google Tag Manager function pushDataToGTM() { // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Push domain and page information to dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'domainPageInfo', 'domain': domainAndPage.domain, 'page': domainAndPage.page }); } // Call the function to push data to Google Tag Manager pushDataToGTM(); // Function to modify Contact Form 7 submission function modifyCF7Submission() { // Capture the form submission event document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { // Get the form element var form = event.detail.target; // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Create a hidden input field for domain var domainInput = document.createElement('input'); domainInput.setAttribute('type', 'hidden'); domainInput.setAttribute('name', '_domain'); domainInput.setAttribute('value', domainAndPage.domain); // Create a hidden input field for page var pageInput = document.createElement('input'); pageInput.setAttribute('type', 'hidden'); pageInput.setAttribute('name', '_page'); pageInput.setAttribute('value', domainAndPage.page); // Append the hidden input fields to the form form.appendChild(domainInput); form.appendChild(pageInput); }, false); } // Call the function to modify CF7 submission modifyCF7Submission(); // Execute this function when the Contact Form 7 is submitted document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { var formData = getDomainAndPage(); // Push the domain and page information to the dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'cf7Submission', 'domain': formData.domain, 'page': formData.page }); }, false);