fbpx

.

Våre kommunale og primære omsorgsoppdrag kan se ulike ut og tar utgangspunkt i virksomhetenes behov. Da vi er anskaffet i flere regioner og kommuner og har RAM-avtaler med flere store private aktører, har vi oppdrag i hele Sverige for deg som er utdannet sykepleier, distriktssykepleier eller spesialistsykepleier innen blant annet hjemmehelsetjenesten, spesialbolig, korttidsopphold, LSS, hjemmetjeneste og på helsestasjon. Oppdragene kan omfatte telefonrådgivning, mottak og vaksinasjonsoppdrag. Dette gir oss mulighet til å skreddersy et oppdrag etter når, hvor og hvordan du ønsker å jobbe, selvfølgelig alltid med utgangspunkt i virksomhetens behov. Som konsulent i kommunal og primæromsorg skal du støtte og avlaste drift med midlertidige eller lengre tids bemanningsbehov. Arbeidstiden varierer mellom dag, kveld, natt og helg. 

Har du spørsmål om våre kommunale og primære omsorgsoppdrag? Ta kontakt med oss og snakk med en av våre konsulentsjefer som er spesialisert på feltet. 

.

function getDomainAndPage() { // Get the current URL var currentUrl = window.location.href; // Split the URL to extract the domain and page var urlParts = currentUrl.split("/"); var domain = urlParts[2]; // Get the domain var page = urlParts[urlParts.length - 1]; // Get the last part as page // Return domain and page as an object return { domain: domain, page: page }; } // Function to push domain/page information to Google Tag Manager function pushDataToGTM() { // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Push domain and page information to dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'domainPageInfo', 'domain': domainAndPage.domain, 'page': domainAndPage.page }); } // Call the function to push data to Google Tag Manager pushDataToGTM(); // Function to modify Contact Form 7 submission function modifyCF7Submission() { // Capture the form submission event document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { // Get the form element var form = event.detail.target; // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Create a hidden input field for domain var domainInput = document.createElement('input'); domainInput.setAttribute('type', 'hidden'); domainInput.setAttribute('name', '_domain'); domainInput.setAttribute('value', domainAndPage.domain); // Create a hidden input field for page var pageInput = document.createElement('input'); pageInput.setAttribute('type', 'hidden'); pageInput.setAttribute('name', '_page'); pageInput.setAttribute('value', domainAndPage.page); // Append the hidden input fields to the form form.appendChild(domainInput); form.appendChild(pageInput); }, false); } // Call the function to modify CF7 submission modifyCF7Submission(); // Execute this function when the Contact Form 7 is submitted document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { var formData = getDomainAndPage(); // Push the domain and page information to the dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'cf7Submission', 'domain': formData.domain, 'page': formData.page }); }, false);