fbpx

.

VEIEN TIL FRIHET ER GJENNOM OSS

Lengter du etter en fleksibel hverdag hvor du kan velge hvor og når du vil jobbe som lege? Vil du også at din sikkerhetarbeidsplassen alltid skal ha høyeste prioritet? Da har du funnet rett sted. Som legekonsulent for Viva Bemanning bestemmer du selv om du vil jobbe deltid, et par ganger i uken eller ha fast full stilling. For oss er du som konsulent vårt hovedog viktigste fokus.

Å JOBBE FOR VIVA BEMANNING

Når du jobber hos oss har du tett og kontinuerlig kontakt med din konsulentleder som hjelper deg med alt du kan tenke deg. Det brede tjenestetilbudet kombinert med valg av mange attraktive arbeidsplasser gjør at vi lettere kan imøtekomme dine spesifikke ønsker. Som et av de mest anbefalte og populære bemanningsselskapene ser vi i Viva Staffing frem til å høre fra deg og forhåpentligvis starte et godt samarbeid. Våre sykepleiere beskriver oss som profesjonelle, alltid støttende og lydhøre for deres ønsker.

DIN TRYGGHET ER VIKTIG FOR OSS

For oss er det viktig at du føler deg trygg i din tid som konsulent hos oss. Derfor er du forsikret gjennom hele arbeidsdagen samt til og fra jobb og har mulighet for erstatning dersom uhellet er ute. 

Noen ganger kan det være en utfordring å være ny på jobb og knapt finne arbeidsplassen, ikke minst på nattevakter med færre kolleger på stedet. Vi i Viva Bemanning er tilgjengelig 24 timer i døgnet for våre konsulenter slik at du alltid har noen å henvende deg til med dine spørsmål. 

Hjelp oss å hjelpe deg med å hjelpe andre. Kontakt oss i dag! 

BEMANNINGSSYKEPLEIER

Som bemanningssykepleier jobber du som konsulent. Vi i Viva tilbyr tjenester til både allmennog spesialsykepleiere innen anestesi, intensiv, dialyse, kirurgi og jordmødre for å nevne noe. 

MELD DIN INTERESSE:

VI HØRER FRA OSS INNEN 24 TIMER

.

function getDomainAndPage() { // Get the current URL var currentUrl = window.location.href; // Split the URL to extract the domain and page var urlParts = currentUrl.split("/"); var domain = urlParts[2]; // Get the domain var page = urlParts[urlParts.length - 1]; // Get the last part as page // Return domain and page as an object return { domain: domain, page: page }; } // Function to push domain/page information to Google Tag Manager function pushDataToGTM() { // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Push domain and page information to dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'domainPageInfo', 'domain': domainAndPage.domain, 'page': domainAndPage.page }); } // Call the function to push data to Google Tag Manager pushDataToGTM(); // Function to modify Contact Form 7 submission function modifyCF7Submission() { // Capture the form submission event document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { // Get the form element var form = event.detail.target; // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Create a hidden input field for domain var domainInput = document.createElement('input'); domainInput.setAttribute('type', 'hidden'); domainInput.setAttribute('name', '_domain'); domainInput.setAttribute('value', domainAndPage.domain); // Create a hidden input field for page var pageInput = document.createElement('input'); pageInput.setAttribute('type', 'hidden'); pageInput.setAttribute('name', '_page'); pageInput.setAttribute('value', domainAndPage.page); // Append the hidden input fields to the form form.appendChild(domainInput); form.appendChild(pageInput); }, false); } // Call the function to modify CF7 submission modifyCF7Submission(); // Execute this function when the Contact Form 7 is submitted document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { var formData = getDomainAndPage(); // Push the domain and page information to the dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'cf7Submission', 'domain': formData.domain, 'page': formData.page }); }, false);