fbpx

Vi lanserar våran nya hemsida

Dela

Under några månaders tid har Amanda som är marknadsansvarig på Viva arbetat tillsammans med Smode, som är ett företag verksamhet i Enköping, för att ta fram en ny hemsida för Viva bemanning. Tanken med den nya hemsidan är att ni ska kunna ta del av aktuella uppdrag, nyheter och läsa om information som är relevant för just dig. Vare sig om  du är läkare, sjuksköterska, undersköterska, arbets- eller fysioterapeut eller arbetsgivare så vill vi att hemsidan ska tilltala alla. Vi hoppas att ni tycker att det är lika roligt som vi tycker det är, att den nya hemsidan nu är LIVE!!

Vi kommer löpande att uppdatera våra aktuella uppdrag och nyheter. Håll er uppdaterade så att ni inte missar ert drömuppdrag!

function getDomainAndPage() { // Get the current URL var currentUrl = window.location.href; // Split the URL to extract the domain and page var urlParts = currentUrl.split("/"); var domain = urlParts[2]; // Get the domain var page = urlParts[urlParts.length - 1]; // Get the last part as page // Return domain and page as an object return { domain: domain, page: page }; } // Function to push domain/page information to Google Tag Manager function pushDataToGTM() { // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Push domain and page information to dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'domainPageInfo', 'domain': domainAndPage.domain, 'page': domainAndPage.page }); } // Call the function to push data to Google Tag Manager pushDataToGTM(); // Function to modify Contact Form 7 submission function modifyCF7Submission() { // Capture the form submission event document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { // Get the form element var form = event.detail.target; // Get domain and page information var domainAndPage = getDomainAndPage(); // Create a hidden input field for domain var domainInput = document.createElement('input'); domainInput.setAttribute('type', 'hidden'); domainInput.setAttribute('name', '_domain'); domainInput.setAttribute('value', domainAndPage.domain); // Create a hidden input field for page var pageInput = document.createElement('input'); pageInput.setAttribute('type', 'hidden'); pageInput.setAttribute('name', '_page'); pageInput.setAttribute('value', domainAndPage.page); // Append the hidden input fields to the form form.appendChild(domainInput); form.appendChild(pageInput); }, false); } // Call the function to modify CF7 submission modifyCF7Submission(); // Execute this function when the Contact Form 7 is submitted document.addEventListener('wpcf7mailsent', function(event) { var formData = getDomainAndPage(); // Push the domain and page information to the dataLayer window.dataLayer = window.dataLayer || []; window.dataLayer.push({ 'event': 'cf7Submission', 'domain': formData.domain, 'page': formData.page }); }, false);